U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Nieuwe actie:

*  De Reizigersvereniging ALMA gaat zich sterk maken om de elektrificatie van de spoorlijn Almelo-Hardenberg tot stand te brengen. We moeten af van de vervuilende en onbetrouwbare dieseltreinen! We zullen de hulp van de politieke partijen hiervoor inroepen. Steun ons!

Oudere acties:

 * De Reizigersvereniging ALMA heeft de N.S. gevraagd de openstelling van de wachtruimten op het station Almelo uit te breiden. Wij vonden 20.00 uur veel te vroeg. Zeker in de koude jaargetijden.

Op 12 oktober 2016 ontvingen wij bericht van N.S. dat in verband met structurele overlast indertijd het besluit genomen was de wachtkamers om 20:00 dicht te doen.

Na een geslaagde proefperiode van een maand waarbij de wachtruimten tot 22.00 open zijn gebleven hebben wij de mededeling gekregen dat dit nu voor onbepaalde tijd zal gelden. Mits de overlast verder uitblijft. Wij doen een beroep op iedereen goed mee te werken zodat de wachtruimten in de toekomst  ook 's avonds open kunnen blijven.

Voor onze vereniging was dit een succesje!

** Wij hebben ons sinds september 2016 ook ingezet voor lagere tarieven voor scholieren. De trein is nl. stukken duurder dan de bus. Wij hebben hierover ook contact gezocht met de scholen in Almelo en Hardenberg. Tot nu toe heeft dit geen succes gehad en het lijkt er op dat er weinig of niets zal veranderen.

*** Wij hebben op 9 december 2016 bij de directie van Arriva een klacht ingediend over het aantal verstoringen op het traject Almelo-Hardenberg. De directie heeft dezelfde dag nog gereageerd met een uitleg. Er wordt gezocht naar een meer robuste oplossing van het materieelprobleem (overigens nog zonder resultaat).

****Aangezien de klachten over de verstoringen begin 2017 niet waren afgenomen heeft de Werkgroep Spoor van Rocov Overijssel en Rocov Twente een ongevraagd advies aan de Provincie Overijssel gestuurd. Daarin werd bezorgdheid uitgesproken en om maatregelen gevraagd. Arriva heeft op 10 maart j.l. bij monde van de regiodirecteur de heer Michiel Cusell een toelichting gegeven over de oorzaken van de verstoringen en de maatregelen ter verbetering van de dienstverlening aan de reizigers. Deze toelichting laten we hier volgen:

 

                                          Stand van zaken  Almelo-Hardenberg 

             Inhoud:

1.          Situatie en uitgangspunten

2.          2016 en acties

3.          Verdieping in de Lint

4.          Communicatie

 

                       Situatie en uitgangspunten Almelo-Hardenberg 

Situatie en uitgangspunten (1)

•           Sinds 29 augustus 2016 is het voor de reiziger mogelijk vanuit Almelo in één keer zonder overstap door te rijden tot Hardenberg en omgekeerd. Daarmee is een langgekoesterde wens tot uitvoering gekomen.

 

•           Ten tijde van voornoemd besluit is onderkend dat de voorgestelde materieelinzet (LINT op weekdagen, DMU in het weekend) een korte termijnoplossing behelst; om de onderkende kwetsbaarheid tegen te gaan en de robuustheid (inclusief toekomstvastheid) te vergroten wordt in gezamenlijkheid gezocht naar een oplossing die op middellange termijn gerealiseerd kan worden. Deze presentatie richt zich op laatste.

Situatie en uitgangspunten (2)

•           De inspanningen van Provincie en Arriva zijn er op gericht om uiterlijk in de dienstregeling van 2018 een robuuste oplossingsrichting gekozen te hebben. 

 

•           Arriva is verantwoordelijk voor de uitvoering van de (gewijzigde) concessie (Almelo-Hardenberg) en heeft op verzoek een aantal scenario’s verkend waarbij ook nadrukkelijk is gekeken naar gedeeld gebruik in meerdere concessies (i.c. alternatieven die ook een toegevoegde waarde (kunnen) hebben vanuit breder perspectief).

                                2016 en acties - materieel

•           Extra onderhoud aan de linten – grote revisies gedaan tijdens 6 weken buitendienststelling voor aanpassingen baanvak.

 •           Inzet DMU in het weekend om km’s en belasting te verlagen en extra onderhoud te kunnen doen.

 •           Verhogen tankfrequentie in Hengelo om hoger verbruik te kunnen hebben.

 •           Tankproces Hengelo zondag: NS en NedTrain aangesproken op de basisafspraken bij planmatig tanken.

                         2016 en acties – ProRail / infra

Analyse door het PAB over oorzaken vertraging / rituitval: 

 a. Toename infrastoringen na werkzaamheden, aangedrongen op acties van ProRail in concessieoverleg. Hotcase team in het leven geroepen.  

 b. Treinvolgorde Herfte-Zwolle zorgt voor veel (Arriva) vertraging. Volgorde binnenkomst Herfte-Zwolle gewijzigd, Arriva is nu de eerst binnenkomende trein (per 11-12-’16).

                     2016 en acties – ProRail PAB 

•  Aanpassing insteltijden op diverse stations.

•  Per 13/2/2017 meetpunt Mariënberg i.p.v. Hardenberg  voor punctualiteit en rituitval om reëler beeld te hebben van dienstregeling.

 •  Focus op top 5 meest vertraagde treinen (teammanagement, Arriva Support & Logistiek en Post Zwolle) o.b.v. maandelijks punctualiteitsoverleg met teammanagers.

 •  Treindienstleider: strakkere monitoring op correct toepassen TAD (o.a. goederenpaden) en maandelijks overleg op de Post Zwolle.

                                 2016 en acties – dienstregeling 

•           Aanpassing doorkomsttijden Mariënberg.

•           Aanpassing dienstregeling binnenkomst Coevorden.

•           Laatste treinen binnenkomst Emmen verlengd.

•           Stationnement Almelo van 3 naar 5 minuten.

                        Verdieping in de Lint

             Verdieping in de Lint - realiteit

• De realiteit is dat de reiziger te veel hinder heeft ondervonden en nog ondervindt op de lijn Almelo-Hardenberg. Dat blijkt ook uit de gewogen vertragingsminuten. Dit merkt de reiziger en dat besef is volledig aanwezig!

 • Het materieel presteert onvoldoende. Belangrijk is naast de acties met betrekking op de verstoringen ook de impact per verstoring te minimaliseren. Dat is wat de reiziger het meeste merkt. 

             Verdieping in de Lint – feiten (1)

•           In Overijssel rijden zowel Arriva als Syntus met Alstom Lint41H treinstellen. Deze treinstellen zijn technisch gelijk, en stammen allemaal uit de Syntus-vloot die van 2001 tot 2005 in een aantal deelseries is afgeleverd.

 •           Op Wikipedia wordt aangegeven dat de Syntus treinstellen van nieuwe motoren voorzien zijn, dat is niet juist. De Syntus- en Arriva-treinstellen zijn technisch gelijk. 

–        Er zijn wel diverse verschillen in het interieur. Denk daarbij aan de toiletten, stoffering  en het reizigersinformatiesysteem. 

–        Ze worden op basis van dezelfde onderhoudsdocumentatie volgens dezelfde schema’s onderhouden.

–        Deze Lint kan gewoon 130 km/uur.

                 Verdieping in de Lint – feiten (2)

•           De beschikbare vloot van Syntus is groter en dat maakt dat er één extra Lint aanwezig is, daarmee bestaat er een continue technische reserve, daarmee is de impact van een verstoring veel kleiner.

 •           Sinds Arriva doorrijdt naar Hardenberg, worden de Linten in het weekend (meestal) vervangen door GTW-treinstellen. Dit vooral om te voorkómen dat de Lint-treinen extreem veel kilometers gaan maken. 

 •           Motoren Arriva-Lint zijn conform onderhoud gereviseerd (daarmee kan een motor 80.000 km).

 •           De beschikbaarheid van de Lint 33 en 34 (Almelo – Hardenberg Lint)          afgezet tegen ochtend- en avondspits.

 

                             Communicatie 

                Operationeel plan bij een verstoring

•           Het beslispunt om wel of niet door te rijden van Mariënberg naar Hardenberg ligt in Almelo, vertrekken we daar met een vertraging van 6 minuten of meer, dan rijdt de trein niet verder dan Mariënberg. 

 * Binnen 60  minuten een treinvervangende bus inzetten.

 

                Communicatie bij een verstoring

• De machinisten worden door onze eigen verkeersleiding geïnformeerd en roepen een verstoring om in de trein.

 Als de treindienst van Almelo naar Mariënberg moet keren dan krijgen de reizigers die in Mariënberg en Hardenberg willen opstappen dit tijdig te horen via de omroep op de stations en te lezen op de informatieschermen. Dit gaat automatisch via NS Stations.

                             Klantreacties

•           Klantenservice bereikbaar via diverse kanalen:

–       Online contactformulier (mail)

–       Webcare (social media) op Arriva-kanalen en eigen Vechtdallijnen-kanalen

•           Twitter.com/Arriva_NL en Twitter.com/Vechtdallijnen 

•           Facebook.com/ArrivaNederland en Facebook.com/Vechtdallijnen

–       Telefonisch via 0900 20220222

–       Schriftelijk

 

Bereikbaarheid telefonisch en webcare: maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 23.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 7.00 tot 23.00 uur.